Young Person Face IT

Nettbasert støtte for ungdom som har fått utseendet påvirket av sykdom eller skader.

Kom i gang

Kom i gang

Kom i gang

Hvis du kan tenke deg å delta i Ung Face It, kan du ta kontakt med Ung Face It-teamet: denzel@ous-hf.no (Doktorgradsstipendiat) eller krifer@ous-hf.no (prosjektleder).

Dersom det blir aktuelt at du hjelper oss å prøve ut programmet, vil du få et brukernavn og passord som du logger inn i programmet med. Da vil du kunne se det fullstendige programmet og innholdet i de åtte kapitlene.

Du kan gjennomgå programmet hjemme hos deg selv. Har du lest informasjonen under «Om Ung Face It» og sett videoene på hjemmesiden?

Hvis du har spørsmål om aktivitetene i Ung Face It, kan du be noen i familien om hjelp, eller sende e-post til Ung Face It-teamet: denzel@ous-hf.no (Doktorgradsstipendiat) eller krifer@ous-hf.no (prosjektleder).

Vi håper du får utbytte av Ung Face It!

close popup

Log inn

Deler av dette nettstedet er bare tilgjengelig for medlemmer. Du kan få mer informasjon ved å kontakte oss.

Log inn