Er dette for meg?

Ung Face It er utviklet spesielt for ungdommer som syns det er vanskelig å leve med en tilstand eller skade som er synlig for andre.  

Programmet har blitt testet ut med ungdommer som har ulike typer tilstander og skader som påvirker utseendet, for eksempel hudsykdommer, craniofaciale tilstander, leppe-, kjeve- og ganespalte, arr, acne, hårtap, kortvoksthet og ansiktslammelse. Dette er kun eksempler, og det er opp til deg å vurdere om Ung Face It kan passe for deg.

Ung Face It er utviklet for ungdom i alderen 12 til 17 år, men kan også brukes av personer som er eldre eller yngre enn denne aldersgruppen. Hvis du er yngre er det anbefalt at du gjennomfører programmet med støtte fra en voksen.