Kontakt og nyttige lenker

Senter for sjeldne diagnoser ved Oslo universitetssykehus er ansvarlige for Ung Face It i Norge.
E-post: sjeldnediagnoser@oslo-universitetssykehus.no
Telefon: 23 07 53 40 

Centre for Appearance Research, University of the West of England, Bristol er ansvarlige for originalversjonen (YP Face IT) av Ung Face It.
E-post: car@uwe.ac.uk  

Ung Face It er utviklet i samarbeid med den engelske organisasjonen Changing Faces (changingfaces.org.uk) som arbeider med å gi støtte og fremme respekt for alle med en skade eller tilstand som påvirket utseendet.

Hvis du strever psykisk

Ung Face It hjelper ikke alle og ikke med alt. Hvis du trenger mer støtte – be om hjelp. Snakk med en venn eller familiemedlem. Du kan også snakke med lærer, rådgiver, helsesykepleier på skolen, pedagogisk-psykologisk tjeneste, helsestasjon for ungdom eller fastlegen. Om det er akutt kan du få hjelp hos legevakta.

Her er eksempler på støttetjenester du finner på nett: 

  • Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom, med mye informasjon om forskjellige temaer (f.eks. venner, mobbing, psykisk helse, selvtillit, funksjonsnedsettelser, seksualitet) og mange tips på tjenester for deg som ønsker å snakke med noen.
  • Kors på halsen er Røde Kors tilbud (samtale, chat, epost) for barn og unge opp til 18 år. Her kan du dele dine tanker, følelser og opplevelser.
  • SnakkOmPsyken.no (Blå Kors) kan du chatte eller snakke om blant annet selvmordstanker, selvskading, spiseforstyrrelser, rusproblemer og generelt om vanskelige tanker og følelser.
  • Snakkommobbing.no (Blå Kors) kan du chatte dersom har opplevd mobbing, kjenner noen som har blitt mobbet eller om du har mobbet noen selv.
  • Sidetmedord (Mental helse) er en døgnåpen chattetjeneste der alle kan ta kontakt anonymt, uansett hva man ønsker å skrive om. Tjenesten driftes av Mental helse.