Om Ung Face It

Et selvhjelpsverktøy for ungdom med en tilstand eller skade som påvirker utseendet

Det kan være utfordrende å leve med et utseende som skiller seg ut. Kanskje får du ofte spørsmål eller kommentarer om din tilstand? Kanskje unngår du å gå ut for å unngå at folk stirrer? Kanskje sliter du med negative tanker om kroppen og utseendet ditt?  

Ung Face It er et selvhjelpsverktøy for ungdom med en tilstand eller skade som påvirker utseendet. Formålet med programmet er å styrke selvtillit, forbedre kroppsbildet og minske engstelse i sosiale situasjoner.  

For hvem?

Ung Face It er utviklet for ungdom i alderen 12 til 17 år, men kan også brukes av personer som er eldre eller yngre enn denne aldersgruppen. Hvis du er yngre anbefales at du gjennomfører programmet med støtte fra en voksen. 

Programmet har blitt testet ut med ungdommer som har ulike typer tilstander og skader som påvirker utseendet, for eksempel hudsykdommer, craniofaciale tilstander, leppe-, kjeve- og ganespalte, arr, acne, hårtap, kortvoksthet og ansiktslammelse. Dette er kun eksempler, og det er opp til deg å vurdere om Ung Face It kan passe for deg.

Omtaler fra norske ungdommer som prøvd programmet 

Jeg har blitt mer stolt av meg selv og sånn etter at jeg begynte med Ung Face It.

Jeg likte hvor heldekkende det var, at det var mye liksom.

De som har et annerledes utseende bør prøve Ung Face It, fordi det er et veldig bra program.

Det var flere steder der jeg tenkte at det kjenner jeg meg igjen i.

Jeg tror veldig mange hadde hatt god nytte av det.

Gjennomføring

Ung Face It er nettbasert og kan gjennomføres på mobil, nettbrett eller PC.

Ung Face It er delt opp i 7 kapitler. Programmet inneholder tekst, animasjoner, eksempler og øvelser. Det anbefales å jobbe med et kapittel per uke over en periode på 7 uker og å bruke minst 30 minutter til hvert kapittel. Noen kapitler er lengre enn andre og kan ta nærmere en time å gjennomføre. Forskning viser at ungdommer som bruker mer tid på programmet har bedre effekt av det.

Du kan velge å jobbe mer med de delene du syns er mest relevante for deg, og det er også lov å droppe deler du ikke syns passer deg og dine utfordringer.

Kapittel 7 er en oppsummering av de andre kapitlene i Ung Face It. For å oppnå best mulig effekt anbefales det å gjennomføre kapittel 7 to ganger med noen ukers mellomrom, eller når du føler behov for det. Dette gir deg en påminnelse om innholdet i programmet og muligheten til å vurdere om det er noen deler du ønsker å gå gjennom på nytt.

Programmet er fortsatt tilgjengelig selv om du har gjennomført alle kapitlene.

Hjelper Ung Face It?

Forskning viser at Ung Face It hjelper ungdommer å takle sosiale utfordringer knyttet til å leve med et utseende som andre legger merke til. Programmet fungerer best for de ungdommer som opplever størst utfordringer knyttet til eget utseende og som bruker nok tid (anbefalt tid eller mer) på programmet.

Ikke minst viser forskningen at Ung Face It er trygt å bruke – ingen blir dårligere av å prøve programmet.

Men Ung Face It fungerer ikke for alle og for alle situasjoner. Hvis du opplever at du trenger mer eller annen støtte, ta en kikk her for å komme deg videre til andre sider og organisasjoner som kan hjelpe deg.