Personvernerklæring

Personvern og informasjonssikkerhet

Informasjon som registreres i Ung Face It vil kun bli lagret lokalt på den mobiltelefon, nettbrett eller PC som brukes. Ved å slette browserhistorikken slettes alle data.

Ung Face It benytter analyseverktøyet Plausible Analytics. Dette analyseverktøyet samler inn data om hvordan løsningen brukes, som for eksempel IP-adresse, hvilket nettsted bruker kommer fra og når og hvor lenge løsningen brukes. Plausible sletter innsamlede IP-adresser etter 24 timer og bruker ikke informasjonskapsler, «cookies». Dataene som samles inn brukes kun til statistikkformål av forskere ved Senter for sjeldne diagnoser for evaluering av hvordan og i hvilken grad programmet brukes.

Ung face it bruker Kodeks AS som plattform. Kodeks AS behandler IP-adresser på servernivå for å kunne blokkere angrep på programmet ved å oppdage unormal aktivitet knyttet til en IP-adresse. Kodeks AS verken lagrer eller sporer brukerne (ungdommene) eller behandler personopplysninger knyttet til dem.

Ung Face It har gjennomgått en risikovurdering hva gjelder personvern og informasjonssikkerhet ved Avdeling for Teknologi og e-helse, Oslo universitetssykehus. Løsningen støttes og anbefales av sikkerhetsleder ved Avdeling for informasjonssikkerhet, Oslo universitetssykehus.

Center for Appearance Research, University of the West of England, Bristol, England er eier av originalversjonen av programmet (YP Face IT). Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus har videreutviklet, administrerer og er dataansvarlig for den norske versjonen (Ung Face It). Visse lenker i Ung Face It vil føre til nettsteder som ikke er under kontroll av Oslo universitetssykehus (OUS) eller University of the West of England (UWE). OUS og UWE har ikke noe ansvar for andre nettsteder som er lenket til i Ung Face It og disse nettsteder dekkes ikke av OUS eller UWE sin personvernpolicy.

OUS og UWE gir ingen garantier og påtar seg ikke noe ansvar for innhold som gjøres tilgjengelig gjennom Ung Face It. Enhver bruk av Ung Face It skjer på brukerens eget ansvar. OUS og UWE er ikke ansvarlig for eventuelle handlinger eller unnlatelser som er basert på innhold som er gjort tilgjengelig i Ung Face It.

OUS og UWE forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Ung Face It, inkludert funksjonalitet, innhold og tilgjengelighet, uten forhåndsvarsel. OUS og UWE er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser av slike endringer.

Kontaktinfo:

Senter for sjeldne diagnoser
Oslo Universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus.
E-post: sjeldnediagnoser@oslo-universitetssykehus.no 

For mer informasjon om hvordan Oslo universitetssykehus behandler personopplysninger og kontaktinformasjon til personvernombudet, se her: Personvern – Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)