Kapitteloversikt

Ung Face IT er inndelt i 7 kapitler. Hvert kapittel inneholder oppgaver og aktiviteter som tar 30-60 minutter å gjennomføre. Vi foreslår at du gjennomfører et kapittel hver uke.