Del 5

Spørsmål om deg

Øvelse gjør mester. Derfor foreslår Ung Face It noen øvelser som kan hjelpe deg i hverdagen. Det er viktig å gjennomføre øvelsene i programmet. De vil lære deg å takle det som er vanskelig for deg på en bedre måte. Noen oppgaver gjennomføres med en gang. De er kalt «Kort øvelse» og «Spørsmål om deg». Andre oppgaver gjennomføres mellom de ulike kapitelene av Ung Face It og kalles «Øvelse».

Her kan du svare på noen spørsmål for å se hvor vanskelig det er for deg at noe med ditt utseende er annerledes, hvor urolig, trist eller nedfor det gjør deg. Det vil gi deg en mulighet til å tenke igjennom hva du synes er vanskelig.

Du trenger ikke å svare på alle spørsmålene, men hvis du lar noen spørsmål stå, vil du ikke få en poengsum.

Engstelse

Nedenfor ber vi deg svare på hvor engstelig eller urolig du føler deg, på en skala fra 1 til 10.

Ta deg tid til å tenke igjennom hvordan det er for deg, og om du ofte er engstelig eller ikke.

Blir du bekymret eller engstelig når du møter folk eller er ute på offentlige steder?
Ikke i det hele tatt
Veldig
Din poengscore:
Alle punkter må besvares for å se din score
13
Hvis du fikk 1-3 poeng, er det lite sannsynlig at dette er et problem for deg.
47
Hvis du fikk 4-7 poeng, er det ikke nødvendigvis et problem, men noen av teknikkene i Ung Face It kan hjelpe deg med å føle deg mindre usikker og med å trives bedre med å møte folk der ute.
810
Hvis du fikk 8-10 poeng, betyr det at du er ganske engstelig. Angst kan skape problemer for deg, og hvis du ikke allerede gjør det, kan det føre til at du unngår sosiale situasjoner. Men det er nettopp sånne ting Ung Face It er laget for. Programmet vil hjelpe deg å bli mindre engstelig, og bidra til at du kan ha større glede av å være sammen med andre.

Føle seg deprimert

Nedenfor ber vi deg svare på hvor deprimert eller lei deg du føler deg på en skala fra 1 til 10.

Ta deg tid til å virkelig tenke over hvordan det er for deg, og om du opplever å være lei deg eller deprimert på grunn av utseendet ditt.

Føler du deg deprimert på grunn av utseendet ditt?
Ikke i det hele tatt
Veldig
Din poengscore:
Alle punkter må besvares for å se din score
13
Hvis du fikk 1-3 poeng, er det lite sannsynlig at du føler deg deprimert eller at dette skaper noe problem.
47
Hvis du fikk 4-7 poeng, har du kanskje ikke problemer med å være deprimert eller lei deg, men likevel kan noen av rådene i Ung Face It hjelpe deg å tenke mer positivt og takle dette enda bedre.
810
Hvis du fikk 8 poeng eller mer, kan det bety at du er deprimert eller lei deg, og hvis det ikke allerede gjør det, kan det i framtiden hindre deg å leve livet slik du vil. Det er dette Ung Face It handler om: programmet vil hjelpe deg å håndtere disse bekymringene, tenke mer positivt og fungere bedre.

Hvis du er deprimert eller lei deg, er det veldig viktig at du snakker med noen du stoler på, for eksempel noen i familien eller med fastlegen din. Det finnes også spesialiserte organisasjoner og støttegrupper som kan hjelpe (se eksempel her).

Utseendet

Nedenfor ber vi deg svare på hva du tenker og føler om utseendet ditt på en skala fra 1 til 10.

Ta deg tid til å virkelig tenke over hvordan dette er for deg, og om du føler at andres reaksjoner på utseendet ditt er et problem eller ikke.

Plager det deg at utseendet ditt kan virke annerledes?
Ikke i det hele tatt
Veldig
Føler du at andre legger merke til det som er annerledes ved ditt utseende?
Ikke i det hele tatt
Veldig
Har du opplevd negative reaksjoner fra andre på grunn av ditt utseende?
Ikke i det hele tatt
Veldig
Din poengscore:
Alle punkter må besvares for å se din score
110
Hvis du fikk 1-10 poeng, synes du nok at andre mennesker stort sett reagerer positivt på utseendet ditt. Utseendet er noe som opptar de fleste ungdommer, men det virker som om du håndterer det bra.
1120
Hvis du fikk 11-20 poeng, er du litt plaget av hvordan du ser ut, og føler at folk reagerer på utseendet ditt. Selv om det ikke nødvendigvis er et problem, kan du kan noen av tipsene i Ung være nyttige for deg, så du kan takle dette bedre.
2130
Hvis du fikk 21 poeng eller mer, er du plaget av utseendet ditt. Dette er et område som skaper problemer for deg, spesielt når du er ute blant folk. Ung Face It vil hjelpe deg til å bli tryggere på utseendet ditt, og du vil finne tips som kan være veldig nyttige for at det skal bli lettere for deg å møte nye mennesker og du kan trives bedre med å være sammen med andre.

Være sosial

Spørsmålene nedenfor ber deg rangere dine problemer med sosialt samvær (treffe andre og snakke med dem) på en skala fra 1 til 10.

Har du problemer med å være sosial med andre mennesker?
Ikke i det hele tatt
Veldig
Føler du deg bekymret eller nervøs når er ute blant folk?
Ikke i det hele tatt
Veldig
Føler du deg oversett eller avvist av andre mennesker?
Ikke i det hele tatt
Veldig
Din poengscore:
Alle punkter må besvares for å se din score
110
Hvis du fikk 1-10 poeng, er det lite sannsynlig at sosialt samvær med andre skaper noe problem for deg.
1120
Hvis du fikk 11-20 poeng, sliter du litt med sosialt samvær. Selv om det ikke nødvendigvis er et problem, kan noen av tipsene i Ung Face It være veldig nyttige for deg, så du kan forbedre dine sosiale evner.
2130
Hvis du fikk 21 poeng eller mer, har du problemer med det å være sosial. Men det er dette Ung Face It skal hjelpe deg med. Programmet vil lære deg nyttige sosiale ferdigheter for at du skal oppleve det lettere å møte nye mennesker og trives bedre med sosialt samvær.

Gratulerer med å ha fullført spørsmålene i kapittel 1!  De kan hjelpe deg å se hvilke områder du trenger å jobbe med. I det siste kapittelet i Ung Face It (kapittel 7) får du sjansen til å besvare disse spørsmålene igjen.

Del 6

Oppsummering og øvelser