Del 5

Dine sosiale ferdigheter

Gode sosiale ferdigheter er viktig for alle – ikke bare for deg som har en tilstand som er synlig for andre. Sosiale ferdigheter hjelper oss å få nye venner, snakke med lærere, butikkansatte, familie, andre voksne og selvfølgelig folk på vår egen alder.

For å forbedre våre sosiale ferdigheter, er det viktig å bli litt bedre kjent med seg selv – dette kalles selvinnsikt.

Det kan være lurt å ta deg tid til å tenke over hvilke ferdigheter du bruker nå, og tenke over om de kan forbedres.

Kort øvelse: Tenk på dine sosiale ferdigheter

Prøv å tenke på hvordan du framstår eller virker når du snakker med noen – kanskje en lærer eller en annen ungdom på skolen.

Synes du noen av disse ferdighetene er ekstra vanskelige? Nedenfor finner du noen spørsmål om deg og dine sosiale ferdigheter. Disse skal hjelpe deg og gi deg tilbakemelding på hva du kan forbedre.

Kanskje du blir skuffet hvis du får mange ferdigheter i «Dette kan jeg øve mer på» -boksen. Men husk at dette ikke er som en eksamen på skolen! Det viktigste er at du vet at du kan endre og forbedre dine sosiale ferdigheter. Ung Face It kan hjelpe deg med det!

Spørsmål om deg 

Nedenfor er en liste over aktiviteter som har å gjøre med sosiale ferdigheter og kommunikasjon. Hvor god er du til hver av dem?

Sorter ved å dra dem i «Dette er jeg god på» og «Dette kan jeg øve mer på».

1/X
Holde øyekontakt
Bruke gester og fakter
Vise entusiasme
Snakke tydelig
Vite hva jeg skal si
Hilse på andre (si hei og lignende)
Stille noen et spørsmål
Si hva du mener eller snakke om din situasjon
Vise positive følelser til andre mennesker (for eksempel vise at du liker eller respekterer dem)
Aktiv lytting
Spørre noen om noe
Starte en samtale
Holde samtalen gående når andre snakker til deg
Lete etter positive sider i andre
Delta i andres samtaler
Avslutte en samtale på en høflig måte
Forklare ditt annerledes utseende
Omgås mennesker som mener noe annet enn deg
Tørre å si din mening når du er uenig

Vi kan alle jobbe med å forbedre våre sosiale ferdigheter – hele livet. Derfor håper vi du ikke gir opp dersom du ikke synes du er så god på det ennå. Hvis du øver på tipsene i Ung Face It, kan du bli bedre på alt du kanskje fortsatt synes er vanskelig! Dette er en oppgave du kan gjøre flere ganger. Etter hvert som du øver, kan du se om du får flere og flere av eksemplene til å passe under «Dette er jeg god på».

Del 6

Eksempler