Kapittel 2

Oppsummering og øvelser

I kapittel 2 av Ung Face It har du lært om:

  • Hva sosiale ferdigheter er, hvorfor gode sosiale ferdigheter er nyttige å lære seg og hvordan man kan lære det.
  • Hva kroppsspråk er, hvordan følelsene våre påvirker kroppsspråket vårt, og hvordan kroppsspråket kan endre hvordan du føler deg. Vi har sett på teknikker for å bruke kroppsspråk til å fremstå og å føle deg mer selvsikker.
  • Snakkeferdigheter og tips til hvordan du kan starte og holde en samtale. Vi har lært om stemmebruk, hvordan starte en samtale og om aktiv lytting. Om du har talevansker har du også lært om snakkeferdigheter og kroppsspråk som kan være ekstra viktig å tenke på for at det skal være lettere for deg.
  • Du har blitt stilt spørsmål om deg selv og dine kommunikasjonsferdigheter, for å hjelpe deg med å bli bedre kjent med egne sosiale ferdigheter. Husk at vi alle kan jobbe med å forbedre våre sosiale ferdigheter, gjennom hele livet. Det kan du også!
  • Hva som kan være lurt og mindre lurt å gjøre i ulike sosiale situasjoner, gjennom eksempler med forskjellige svar og løsninger.

Øvelser

Øvelse gjør mester. Derfor foreslår Ung Face It noen øvelser som kan hjelpe deg i hverdagen. Det er viktig å gjennomføre øvelsene i programmet. De vil lære deg å takle det som er vanskelig for deg på en bedre måte.

Det kreves øvelse og tid for å forbedre sosiale ferdigheter. Det kan føles vanskelig eller umulig, men med øvelse kan du få det til! Gode sosiale ferdigheter vil hjelpe deg å påvirke hvordan andre oppfatter deg, noe som gjør at det som er annerledes med ditt utseende ikke kommer i veien når du møter nye mennesker.

Aktiv lytting

Aktiv lytting handler om å høre godt etter hva noen sier og vise at du har forstått dem. Det er en god sosial ferdighet å kunne oppmuntre til samtale. Dette viser også at du er trygg.

Flere sosiale ferdigheter viser evne til aktiv lytting: vise at du er enig (eller si noe om at du ikke er det på en rolig og trygg måte), kommentere og gjenta.

Neste gang du snakker med noen, prøv å øve deg på disse ferdighetene (være enig/uenig, kommentere, gjenta), for å vise at du lytter og at du forstår.

Prøv også å høre på andres samtaler, og sjekk om de bruker aktiv lytting.

Øv på kroppsspråk

Kroppsspråk er ytre signaler kroppen din gir om hvordan du har det, som andre kan legge merke til. For eksempel hvordan du står, hvordan du bruker blikket ditt eller ansiktsuttrykket ditt.

Prøve å øve på dine sosiale ferdigheter ute blant folk

Velg én positiv type kroppsspråk (for eksempel å smile) og én snakkeferdighet (for eksempel å starte en samtale eller aktiv lytting). Prøv disse ut på personer du treffer i løpet av uken, og se hvordan de reagerer.

Dersom du liker å skrive og notere, kan du gjerne notere hvordan det går, for eksempel hvordan andre reagerer og hvordan du føler deg i løpet av uken.

Tegnet illustrasjon av noe som minner om fyrverkeri. Alt i sjøgrønn farge
Tegnet illustrasjon av noe som minner om fyrverkeri. Alt i sjøgrønn farge

Gratulerer med å ha fullført kapittel 2!

Det anbefales å ta en pause på 6-10 dager mellom hvert kapittel av programmet, men det er også lurt å øve litt hver dag på de nye tipsene og nye strategiene du har lært.

I kapittel 3 skal vi se mer på sosiale ferdigheter, og du vil få flere tips og råd om hvordan du kan forbedre dem, slik at du kan føle at du håndterer vanskelige sosiale situasjoner bedre.