Del 1

Tilbakemelding på øvelse i kapittel 2

På slutten av kapittel 2 ble du bedt om prøve deg på positive sosiale ferdigheter. Du ble bedt om å velge én positiv type kroppsspråk (for eksempel å smile) og én positiv snakkeferdighet (for eksempel å starte en samtale) og prøve disse ut på alle du møtte.

Hvordan fungerte det å øve på ferdighetene? Merket du noen forskjell fra hvordan du vanligvis oppfører deg? Merket du noe på hvordan andre reagerte?

Dersom du liker å skrive og notere kan du svare skriftlig her:

Tips fra Julie

Prøv å ikke henge deg opp i at du kanskje syntes denne øvelsen var vanskelig. I begynnelsen kan det føles vanskelig å endre dine sosiale ferdigheter, men etter hvert blir det lettere. Prøv å starte med noe så enkelt som å smile. Hvis du prøver å huske å smile til folk når du er ute, vil du bli overrasket over hva et smil kan utrette.

00:00

Tips fra Alex

Hvis du synes det er vanskelig å finne på noe for å holde en samtale i gang, husk å lytte til svaret når du har stilt et spørsmål! Det gjør at du ikke mister tråden og samtalen stopper opp, og det bidrar til å holde samtalen gående. Det som er lurt med å fokusere på hva personer du snakker med faktisk forteller er at det gjør det lettere å stille nye oppfølgingsspørsmål – og det gjør det lettere å ikke tenke på eget utseende. De fleste liker at noen stiller spørsmål om dem.

00:00

Poenget med oppgaven i kapittel 2 er å prøve å tenke over hvordan du fungerer sosialt mens du er i sitasjonen. Anstrenger du deg for å være vennlig, eller er du sjenert? Neste gang du er i en sosial situasjon du synes er vanskelig, prøv å tenke på hvordan du kan oppføre deg på en måte som fungerer mer positivt. Dette vil hjelpe deg å få mer utbytte av å være sammen med andre.

Husk at du kan øve på denne oppgaven igjen når som helst. Øvelse er nøkkelen til å lykkes med det, så jo mer du prøver, jo lettere er det.

Forhåpentligvis syntes du dette var nyttig og du har forstått poenget bak. Hvis du slet litt med det, eller er usikker på hva som var poenget, så prøv igjen. Husk at du også kan spørre en forelder eller annen voksen hvis du ønsker støtte i gjennomføringen av aktivitetene eller andre deler av programmet.

Gratulerer med å ha fullført denne øvelsen fra kapittel 2! Nå kan du starte på kapittel 3.

Del 2

Verktøykasse med sosiale ferdigheter