Del 5

Spørsmål om deg

Mange som har et utseende som andre legger merke til kan bli nervøse eller usikre før og når de er sammen med andre. Prøv å tenke på hvilke sosiale situasjoner som gjør at du føler deg nervøs eller engstelig. Kan det være å gå på kino, være i svømmehallen, på skolen, på fest, møte nye mennesker, være sammen med voksne? Pleier du å unngå slike situasjoner?

Hvis du gjør det, er du ikke den eneste! Det er ganske vanlig at mennesker med et annerledes utseende er nervøse eller redd for hva andre vil tenke om dem. Dette kan hindre dem i å gå ut og gjøre ting de egentlig har lyst til å være med på.

Nedenfor finner du et spørreskjema du kan besvare. Dette gir deg en mulighet til å se om du bekymret over for hva andre synes om deg. Hvis noen av uttalelsene gjelder noe som du ikke har opplevd selv, kan du prøve å gjette hva du ville følt hvis du hadde hatt en slik opplevelse.

Jeg er bekymret for hva andre sier om meg
Ikke i det hele tatt
Alltid
Jeg er bekymret for at andre ikke liker meg
Ikke i det hele tatt
Alltid
Jeg er bekymret for hva andre synes om meg
Ikke i det hele tatt
Alltid
Jeg føler at andre gjør narr av meg
Ikke i det hele tatt
Alltid
Jeg er bekymret for å bli ertet
Ikke i det hele tatt
Alltid
Jeg føler at de på samme alder som meg baksnakker meg
Ikke i det hele tatt
Alltid
Hvis jeg viser at jeg er uenig, er jeg redd for at den andre personen ikke vil like meg
Ikke i det hele tatt
Alltid
Din poengscore:
Alle punkter må besvares for å se din score
011
En poengsum på 0-11 viser at du ikke bekymrer deg så mye over hva andre tenker om det. Du har ingen større utfordringer når det handler om andres tanker om deg, men de neste sidene kan likevel gi deg nyttige råd og tips.
1223
En poengsum mellom 12-23 viser at du bryr deg om hva andre mennesker tenker og gjør, men ikke mer enn folk flest. De neste sidene kan uansett hjelpe deg til å føle deg mer trygg i sosiale situasjoner.
2435
En poengsum på 24 eller mer viser at du har en tendens til å bekymre deg over hva andre mennesker tenker om deg. I de følgende delene vil du lære deg nyttige måter å tenke og handle på som kan være til hjelp. Det vil hjelpe deg å føle deg tryggere. Kanskje kan du klare å bekymre deg mindre over hva andre synes om deg!

Du kan besvare disse spørsmålene igjen når som helst, og få tilbakemelding, akkurat som du gjorde i dag.

Del 6

Eksempler