Del 4

Negativ tenkning og selvtillit

Husker du sammenhengen mellom tenk – føl – gjør?

Den viser deg hvordan tankene dine påvirker det du føler og det du gjør – og omvendt. Her har vi lagt til et ord – ”selvtillit”. Selvtillit betyr at du er selvsikker, at du stoler på deg selv og føler deg som en person som er god nok. Det du tenker, føler og gjør vil påvirke din selvtillit.

Når du har negative tanker om deg selv, synker din selvtillit. Og hvis du har dårlig selvtillit, kommer du til å ha flere negative tanker. Dette påvirker hvordan du føler deg og hva du velger å gjøre i en situasjon.

Dersom du har kjørt deg fast i en ond sirkel, blir det vanskeligere å tenke positive tanker om deg selv og om andre.

Tanker man kan ha hvis man mangler selvtillit:

Jeg er så flau over ansiktet mitt

De stirrer på meg fordi jeg er stygg

Folk liker ikke en som ser ut som meg

Jeg er ikke verdt noe

Følelser man kan ha hvis man mangler selvtillit:

Jeg er engstelig

Jeg er lei meg

Jeg er sint

Slike negative tanker og følelser kan påvirke din oppførsel og valgene du tar:

Kan du se hvordan dette kan utvikle seg til en ond sirkel?

Sirkelen tenk – føl – gjør er sterk! Det betyr at nye negative tanker kan gjøre at du blir mer engstelig og lei deg. Dersom de negative tankene er for mange, kan de føre til depresjon eller sosial angst. Det kan ødelegge din selvtillit og hindre deg i å leve det livet du ønsker deg.

Vi mennesker er gode på å finne løsninger og strategier på ting som er vanskelig. Noen strategier er gode her og nå (derfor velger vi dem), men de er kanskje ikke så lure på lang sikt. Å velge å unngå det som er ubehagelig er en slik løsning som kjennes god ut her og nå. Derfor kan det virke som en god løsning å unngå andre og holde seg hjemme når noe er vanskelig. Men problemet er at det gjør vondt verre. Når vi unngår noe vi synes er ubehagelig eller vi er redde for, lagrer hjernen informasjon om at det er farlig. Derfor blir vi mer redde og engstelige neste gang! Det betyr at på lengre sikt er dette en strategi som ikke er så lur for oss.

Kort øvelse

Bruk litt tid på å tenke på din selvtillit. Tror du at du har høy eller lav selvtillit? Hvordan merker du at du har lav eller høy selvtillit? Hvilke personer eller situasjoner gir deg god selvtillit? Hvilke personer eller situasjoner gir deg dårlig selvtillit?

Dersom du liker å skrive og notere, kan du gjøre denne øvelsen skriftlig:

Spørsmål om deg: Legge merke til negative tanker

Det er viktig å huske den sterke sammenhengen mellom tenk – føl – gjør. Negative tanker skaper negative følelser og gjør det vanskelig for deg. Men den sterke sammenhengen gjelder også for positive tanker! Det betyr at dersom du er klar over de negative tankene, kan du velge å påvirke dem. Da snur du spiralen andre veien – flere positive tanker kan gi deg flere positive følelser!

Det vil være nyttig for deg å bli bedre kjent med hvordan du tenker; hvilke mønstre tankene dine følger. Hensikten med dette spørreskjemaet er å gi deg et inntrykk av hvor negative eller positive tankene dine kan være.

Når du har svart på spørsmålene, får du en poengsum og en tilbakemelding om hva poengsummen din betyr.

Hvis poengsummen din er høy, er det viktig å huske at dette er noe du kan jobbe med, og etter hvert klare å endre. Det er nettopp det Ung Face It skal hjelpe deg med! Det viktigste, hvis du har mange negative tanker, er at du prøver å endre dem. Hvis du er klar til å gjøre det, vil du raskt føle at det går riktig vei!

Nedenfor står noen vanlige negative tanker. Les hver setning nøye og velg deretter på tallrekken hvor ofte du har hatt slike tanker i den siste tiden.

Jeg gjør alltid feil
Ikke i det hele tatt
Hele tiden
Jeg er ikke verdt noe
Ikke i det hele tatt
Hele tiden
Det er min feil at ting går galt
Ikke i det hele tatt
Hele tiden
Ingenting funker for meg
Ikke i det hele tatt
Hele tiden
Jeg vil aldri bli like bra som andre
Ikke i det hele tatt
Hele tiden
Jeg er en taper
Ikke i det hele tatt
Hele tiden
Jeg hater meg selv
Ikke i det hele tatt
Hele tiden
Jeg løser aldri problemene mine
Ikke i det hele tatt
Hele tiden
Din poengscore:
Alle punkter må besvares for å se din score
010
Hvis du fikk 1-10 poeng, har du lite negativ tenkning. På dette området føler du deg trygg. De neste delene av Ung Face It kan likevel gi deg noen nyttige tips om hvordan du kan fortsette å skape tanker som gjør det lettere å være deg.
1123
Hvis du fikk 11-23 poeng, har du et middels nivå av negativ tenkning. Det innebærer at du sliter litt med negative tanker, men ikke mer enn folk flest. De neste delene av Ung Face It kan gi deg nyttige tips om hvordan du kan tenke på en måte som gjør det lettere å være deg.
2440
Hvis du fikk 23 poeng eller mer, har du ganske mye negativ tenkning. Da tenker du veldig negativt om deg selv og hvordan du har det nå. I de neste delene av Ung Face It lærer du teknikker for å tenke mer positivt, slik at du blir mer selvsikker og glad.

Hvis du har mange negative tanker om deg selv, og er lei deg eller deprimert, er det viktig at du snakker med noen i familien du er trygg på eller fastlegen din. Ingen har godt av å gå alene med mange vanskelige tanker. Det finnes også organisasjoner og støttegrupper som kan hjelpe (se eksempler her).

Del 5

Fang, sjekk, endre!