Del 3

SMART-metoden

Å nå et mål vi har jobbet for gir god mestringsfølelse! Å sette seg et mål man ikke klarer å nå, gir derimot en følelse av nederlag og motløshet. Derfor er det viktig å tenke nøye gjennom hvilke mål vi setter oss og hva som skal til for å nå det. Én måte å hjelpe deg med å nå et mål, er å bruke SMART-metoden.

Spesifikt

Ha en tydelig tanke om hva du ønsker å oppnå. Velg et mål som er konkret og lett å formulere. For eksempel kan du si at målet ditt er å dra på camping med venner. Det er greit, men du må være mer spesifikk og finne ut hva som må gjøres for å oppnå det. Spør deg selv:

Hvor vil du reise på camping?

Når skal dere dra dit?

Må noen gi deg lov til det?

Skal det være med en forelder? 

Hvordan kommer du deg dit … buss, tog, kjører noen deg dit? Hvordan skal du betale?

Hva med mat? 

Du er nødt til å ha tenkt gjennom denne typen detaljer for å kunne sette opp målet ditt. Da kan du også formulere et mer spesifikt mål, f.eks. «Å dra på camping på Langøyene med Emma og Hakim siste helgen i mai».

Målbart

Et mål må være målbart. Det betyr at du må kunne vite når du har nådd det.

For eksempel kan et målbart mål være at du skal løpe 1500 meter. Et ikke-målbart mål kan være at du skal løpe.

Det er ikke noe galt med målet som ikke er målbart, men hvordan kan du vite at du har nådd det?

Holder det å gå ut døren og løpe til porten?

Derfor er det viktig å kunne måle det på en eller annen måte. Et tips for å lage et målbart mål er å skrive ned kriterier for å nå målet (hvor mange, hvor mye osv).

Attraktivt

Det er viktig at målet du setter deg er noe DU ønsker å få til, altså at målet er attraktivt for deg. Attraktivt betyr at du liker det. Når vi liker eller ønsker noe, er vi mer motivert. Motivasjon er viktig bensin når vi jobber mot et mål, særlig hvis det er vanskelig for oss. Uten motivasjon er det mye vanskeligere å nå et mål du har satt deg.

Realistisk

Et mål må være oppnåelig – det vil si at du må vite at du kan klare å nå det. Noen mål er uoppnåelige uansett hvor mye du prøver. Hvis du setter deg et mål som du ikke kan klare å nå, vil du føle at du mislykkes og din selvtillit får en knekk.

Det er OK å sikte mot noe du aldri har gjort før og som du ikke er sikker på om du klarer, men hvis du vet at noe er urealistisk, vil det antagelig være lurt å endre planene dine eller å sette opp mange mindre mål på veien, som samlet kan hjelpe deg på veien mot det store målet. Det kan være viktig å spørre deg selv: hva er jeg i stand til og hva trenger jeg av hjelp for at det skal være mulig?

Tidsbestemt

Dette er ofte den viktigste delen av arbeidet med å sette seg et mål. Mange går og prater år etter år om at de skal gjøre et eller annet, men gjør det aldri. Som å ofte snakke om å lære å spille gitar eller løpe maraton, men ikke ha skaffet seg gitar eller løpt en eneste kilometer.

Mål kan lett bli uklare drømmer, noe du alltid snakker om, men aldri gjør. Det kan gjøre at du mister motivasjonen og det hjelper ikke på selvtilliten. Derfor er det viktig å vise viljestyrke og å sette deg en tidsfrist for å nå målet. Vær tydelig på når du skal ha nådd målet ditt. For eksempel: «Før slutten av neste uke skal jeg snakke med en musikklærer om å lære meg å spille et instrument!»

Tips fra Kristian

Hvis du har er et stort og ambisiøst mål, er det lurt å lage en handlingsplan, dvs. å sette opp kortsiktige mål du må klare for å oppnå det langsiktige målet. De kortsiktige målene må også være Spesifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte (SMART).

00:00
Del 4

Eksempler