Del 1

Tilbakemelding på øvelse i kapittel 6

På slutten av kapittel 6 fikk du i oppgave å lage og prøve en egen angststige. Hvis du ikke har gjort øvelsen ennå, kan du gjøre den nå (kapittel 6, del 5).

Hvordan har det gått? Hva fungerte bra? Hva var vanskelig? Ta deg litt tid til å reflektere over dette. Hvis du er en person som liker å skrive å notere kan du gjøre denne oppgaven skriftlig.

Noter ned tankene dine:

Poenget med angststigen var at du skulle tenke på ting du unngår å gjøre fordi du synes det er vanskelig og gjør deg engstelig. Angststigen er et hjelpemiddel hvor du kan øve på metoden «kjenne på vannet» for deg selv og i ditt eget tempo.

Kanskje du blir skuffet hvis du føler at du ikke klarer ett eller flere trinn i stigen du har satt opp. Da kan det være viktig å huske at det viktigste ikke er hvor fort du går opp stigen eller hvor langt ned i vannet du kommer. Det at du prøver er det viktigste!

Det er viktig å øve mye og lenge nok. Pass på å ikke gå for fort opp stigen. Hvis du syntes det første trinnet var lett, er det flott, men ta den tiden du trenger til å øve på hvert trinn. Det er viktig at du føler deg komfortabel med hvert trinn før du går løs på neste. For hvert trinn du tar opp stigen, vil du antakelig kjenne på angst og kroppen eller hjernen din vil automatisk fortelle deg at det lureste du kan gjøre er å stikke av for å unngå den skremmende følelsen, dvs. å hoppe helt ned fra stigen.

Oppgaven din er å bli i det som er skummelt, det er den eneste måten å kjempe mot angsten på! Dersom du tør å stå i den, vil du oppleve at angsten minsker og blir mer håndterbar og du blir vant til situasjonen. Når du kjenner at du står trygt på det trinnet, kan du gå opp til neste trinn. Angsten vil igjen aktiveres, men som på forrige trinn, kan du bekjempe den ved å tørre å stå i situasjonen.

Jo høyere opp på stigen du kommer, jo vanskeligere vil det føles å kjenne på vannet. Det er helt normalt! Kanskje det er lurt øve på avslapningsteknikker også, de kan hjelpe deg på veien oppover stigen.

Til slutt er det en god idé å få støtte fra en venn eller et familiemedlem som du stoler på, til å gå sammen med deg når du kjenner på vannet. Dette er helt opp til deg, men det kan gjøre denne metoden mindre skummel for deg og kan gjøre at du får hjelp og støtte underveis. Det øker sjansene for at du får det til.

Forhåpentligvis synes du det du har lært var nyttig og har forstått poenget med den nye kunnskapen. Hvis du synes det var litt vanskelig, eller er usikker på hva som var poenget, så prøv igjen. Husk at du også kan velge å snakke med en voksen som du er trygg på og som kan hjelpe deg å forstå og øve på det som er vanskelig.

Del 2

Hva synes du er vanskelig og utfordrende?