Del 4

Tenk, føl, gjør og Fang, sjekk, endre!

Forstå hvordan tanker fungerer

Våre tanker er ikke alltid riktige. De er ikke fakta, de viser bare hvordan vi ser på verden og menneskene rundt oss. Grunnen til at det er viktig å være oppmerksom på tankene dine, er fordi dine tanker påvirker hvordan du føler deg og hvordan du velger å oppføre deg.

Vi kan alle havne i negative tankefeller, særlig hvis vi ikke er fornøyd med oss selv. Dersom du er bekymret over ditt eget utseende og mangler selvtillit på grunn av dette, kan det også føre til negative tankefeller.

Negativ tenkning gjør at vi blir lei oss og kan påvirke vår atferd negativt (tenk – føl – gjør). Dersom vi oppfører oss på en måte som ikke er hjelpsom for oss eller andre, kan det gjøre det vanskelig å få nye venner og også komplisere andre situasjoner.

Folk kan oppføre seg på en måte som gjør deg ukomfortabel (stirring, kommentarer, uønskede spørsmål). Dette kan være vanskelig å håndtere, og dersom du også har negative tanker, kan det bli enda vanskeligere.

For eksempel: Hvis du tenker at noen stirrer fordi de er ufine eller truende, er det større sjanse for at du opplever dem som nettopp det – truende. Men, hvis du tenker at noen stirrer fordi de er nysgjerrig eller lurer på hva som har skjedd, kan du bare trekke på skuldrene, smile, ikke bry deg om dem – og ikke føle deg truet.

Endre hvordan vi tenker

Selv om det kan høres vanskelig ut, finnes det metoder du kan bruke til å endre tankemønstrene dine, så du kan tenke mer positivt eller hjelpsomt om ditt utseende og om andres reaksjoner.

Her er en metode som du kan ha nytte av:

Husker du ”Fang, sjekk, endre”-metoden?

 

Fang!

Lær deg å legge merke til – eller ”fange” – de negative tankene. Tanker skjer ofte automatisk og det kan hende du må øve litt for å legge merke til dem og fange dem. Men ved å øve vil du klare det!

Sjekk!

Har den negative tanken støtte i fakta, eller finnes det gode grunner til å avvise den? Ved å være din egen «bestevenn», kan du teste om tanken er «riktig» eller om det finnes andre tanker som er like sannsynlige eller mer sannsynlige.

Ta en diskusjon med deg selv (i hodet ditt), som når du er sammen med en bestevenn eller noen andre som gir deg gode råd, for eksempel en søster, bror eller forelder. Nå er du både deg selv og bestevennen. Fortell hva du tenker og føler. Forsøk å komme på hjelpsomme ting som bestevennen ville sagt for å få deg til å føle deg bedre. Bestevennen kan også være uenig i dine negative tanker og utfordre dem.

Kanskje bestevennen ville sagt:

Du gjør det veldig vanskelig for deg selv!

Hva skjedde forrige gang du var på fest – var det virkelig faktisk sånn at alle stirret på deg?

Ja vel, så var det noen som så på deg. Men så da? Betyr det at du er mindre verdt og bør bry deg om det?

Hva kan du gjøre hvis noen stirrer på deg?

Endre!

Nå kommer det vanskelige! Prøv å bytte ut en negativ tanke med en tanke som er mindre negativ og mer hjelpsom. Det betyr ikke at det ikke er lov å ha negative tanker, noen ganger er de på sin plass. Det som er viktig er at du er oppmerksom på dem (fang) og utfordrer dem (sjekk). Dersom du nå ser at den ikke er hjelpsom og basert på tankefeller, kan du prøve å endre den. For at den nye tanken skal feste seg i hjernen din, bør du gjenta den noen ganger i hodet ditt og øve deg på å bruke den!

Negativ tanke: Den gutten der borte ler av meg.

Mer hjelpsom tanke: Den gutten der borte ler sannsynligvis fordi noen sa noe morsomt – det gjelder ikke meg.

Kort øvelse

Les følgende 3 negative tanker, og prøv å finne alternative og mer hjelpsomme tanker. Hvis du liker å skrive og notere kan du gjerne gjøre øvelsen skriftlig.

Negativ tanke:

En dame stirret på meg på bussen – hun synes helt sikkert jeg er rar.

Forslag på en mer hjelpsom tanke:

Negativ tanke:

Han vil egentlig ikke henge med meg, men spør om jeg vil bli med han fordi han synes synd på meg.

Forslag på en mer hjelpsom tanke:

Negativ tanke:

Alle kommer til å stirre på meg når jeg går på festen.

Forslag på en mer hjelpsom tanke:

Vær på vakt for tankefeller!

Her er en kort påminnelse om hva som er de mest vanlige tankefellene:

Alt eller ingenting

Denne tankefellen beskriver hvordan vi kan tro at siden noe har hendt én gang, vil det sikkert skje hver gang. Denne tankefellen gjør at vi lager en generell regel på grunnlag av én eller veldig få hendelser.

Det er min feil

Dette er tankefellen når du kjører deg fast i å tro at andres negative oppførsel skyldes noe du har gjort – selv om det egentlig ikke har noe med deg å gjøre.

Tankelesing

En tankelesingstanke er å tro at noen ikke liker deg, er sint på deg eller ikke bryr seg om deg – uten at du har noe bevis på at det er sånn. Vi er ikke alltid så gode på å gjette hva andre tenker og kan ikke være sikre på det uten at vi spør. Derfor er det lurt å ikke la hjernen bruke tankelesingsfellen for mye.

«Hvis bare»

«Hvis bare» er tankefellen som forteller oss at livet ville vært perfekt, om du for eksempel bare hadde mer penger, eller var kjendis eller vakrere.

Del 5

Sette mål med SMART-metoden