Del 5

Sette mål med SMART-metoden

Det er viktig å kunne sette seg mål og prøve å oppnå dem i livet og hverdagen vår. Målene kan være alt fra å klare å gå i butikken til å synge foran hele skolen. Målene du setter deg handler om ting du ønsker å gjøre og oppnå.

Når du skal sette deg mål, kan det være nyttig å bruke SMART-metoden.

S – Spesifikt

Spesifikt: Vær klar og tydelig på hva det er du ønsker å oppnå. Hvis målet ditt er å dra på campingtur, må du vite hva som må gjøres for å nå det: Hvor vil du dra på camping? Hvordan vil du komme deg dit – buss, tog, eller kjører en forelder? Hvordan skal du betale for campingplassen? Hva med mat? Hvem skal du dra med? Du trenger den typen detaljer for å vurdere målet du setter deg.

M – Målbart

Målbart: Du må kunne vite når du har nådd målet. Et målbart mål kan være å løpe en kilometer. Et ikke-målbart mål er å bare skulle løpe. For at du skal kunne kjenne på mestringsfølelse over å ha nådd et mål, må du vite når du har nådd det.

A – Attraktivt

Attraktivt: Målet du setter deg må være noe du ønsker å få til, noe som betyr noe positivt for deg (som er attraktivt for deg). Det vil motivere deg – det er drivkraften når du jobber mot et mål.

R – Realistisk

Realistisk: Målene du setter deg må være noe du vet du kan klare, som er oppnåelig og basert på dine forutsetninger. Uansett hvor hardt du prøver, vil det alltid være noen mål du ikke er i stand til å oppnå. Mål kan være små eller store. Det er OK å sikte mot noe du aldri har gjort før. Men hvis målet er veldig stort og vanskelig, kan det være lurt å dele det opp i mindre delmål som du vet du kan nå, og som sammenlagt blir til det store målet.

T – Tidsbestemt

Tidsbestemt: Det er viktig at målene dine kan tidfestes, slik at du ikke kan skyve det fremover på ubestemt tid. Sett deg en tidsfrist som er realistisk.

Lage handlingsplan

Dersom målet er stort eller krevende, er det lurt å dele det opp i mindre biter. Da er en handlingsplan nyttig. Sett opp en liste med mindre delmål eller steg som du kan krysse av etter hvert som du oppnår dem, på veien mot å nå det endelige målet.

På denne måten må du tenke nøye gjennom hva du må gjøre for å nå målet.

Å nå delmål gir også mestringsfølelse og er derfor viktig for motivasjonen.

Del 6

Å takle engstelse