Del 7

Spørsmål om deg

I kapittel 1 svarte du på noen spørsmål for å se hvor vanskelig det er for deg at noe ved ditt utseende er annerledes, hvor urolig, trist eller nedfor det gjør deg. Her får du mulighet til å svare på samme spørsmål igjen. Det vil gi deg en mulighet til å tenke igjennom hva du synes er vanskelig og om det har skjedd noen forandringer siden du startet med Ung Face It.

Det kan hende det ikke er så stor forskjell på dine svar nå og da. Kanskje blir du skuffet over det. Da er det viktig å huske på at vi mennesker er forskjellige og noen ganger trenger vi litt ekstra god tid på å takle det som er utfordrende. Det er ikke lett å takle situasjoner som føles skremmende eller er vonde og noen dager kan være vanskeligere enn andre. En lavere poengsum behøver ikke bety at du ikke har gjort fremskritt. Det kan skyldes at andre opplevelser (kanskje du har andre ting som er vanskelig) har ført til at du føler deg mer negativ i dag. At du har valgt å jobbe med Ung Face It betyr at du er på vei mot en forandring og at du fått nye verktøy som kan hjelpe deg med å takle dine utfordringer – det er bra!

Du trenger ikke å svare på alle spørsmålene, men hvis du lar noen spørsmål stå ubesvart, vil du ikke få en poengsum.

Engstelse

Nedenfor ber vi deg svare på hvor engstelig eller urolig du føler deg, på en skala fra 1 til 10.

Ta deg tid til å tenke igjennom hvordan det er for deg, og om du ofte er engstelig eller ikke.

Svarte du på denne oppgaven i kapittel 1 vil poenget ditt vises her. Har det endret seg siden sist?

Blir du bekymret eller engstelig når du møter folk eller er ute på offentlige steder?
Ikke i det hele tatt
Veldig
Din poengscore:
Alle punkter må besvares for å se din score
13
Hvis du fikk 1-3 poeng, er det lite sannsynlig at dette er et problem for deg.
47
Hvis du fikk 4-7 poeng, er det kanskje ikke et problem, men noen av teknikkene i Ung Face It kan hjelpe deg med å føle deg mindre usikker og med å trives bedre med å møte folk der ute. Det kan være lurt å fortsette å øve på metodene du har lært i Ung Face It. Du kan også gjennomgå deler eller hele programmet om igjen, hvis du trenger mer hjelp til å få det til.
810
Hvis du fikk 8-10 poeng, betyr det at du er ganske engstelig. Angst kan skape problemer for deg, og hvis du ikke allerede gjør det, kan det føre til at du unngår sosiale situasjoner. Men det er nettopp sånne ting Ung Face It er laget for. Det er viktig å huske på at det tar tid å lære deg nye teknikker og øve deg på nye metoder. Det kan være lurt at du prøver de forskjellige delene av programmet igjen. Antakelig hadde det vært lurt å snakke med noen i familien din eller en annen voksen du er trygg på for å få mer hjelp og støtte. Husk at du alltid kan komme tilbake til Ung Face It og jobbe med deler du tenker kan hjelpe deg.

Føle seg deprimert

Nedenfor ber vi deg svare på hvor deprimert eller lei deg du føler deg på en skala fra 1 til 10.

Ta deg tid til å virkelig tenke over hvordan det er for deg, og om du opplever å være lei deg eller deprimert på grunn av utseendet ditt.

Svarte du på denne oppgaven i kapittel 1 vil poenget ditt vises her. Har det endret seg siden sist?

Føler du deg deprimert på grunn av utseendet ditt?
Ikke i det hele tatt
Veldig
Din poengscore:
Alle punkter må besvares for å se din score
13
Hvis du fikk 1-3 poeng, er det lite sannsynlig at du føler deg deprimert eller at dette skaper noe problem.
47
Hvis du fikk 4-7 poeng, har du kanskje ikke problemer med å være deprimert eller lei deg, men likevel kan noen av rådene i Ung Face It hjelpe deg å tenke mer positivt og takle dette enda bedre.
810
Hvis du fikk 8 poeng eller mer, kan det bety at du er deprimert eller lei deg, og hvis det ikke allerede gjør det, kan det i framtiden hindre deg å leve livet slik du vil. Det er dette Ung Face It handler om: programmet vil hjelpe deg å håndtere disse bekymringene, at du skal tenke mer positivt og fungere bedre. Det er viktig å huske på at du har så vidt begynt, og det tar tid å lære deg nye teknikker og øve deg på nye metoder. Det kan være lurt å prøve deler av programmet om igjen for å komme deg videre. Det er antakelig viktig at du snakker med noen i familien din eller en annen voksen du er trygg på for å få mer hjelp og støtte. Husk at du alltid kan komme tilbake til Ung Face It og jobbe med deler du tenker hjelper deg.

Utseendet

Nedenfor ber vi deg svare hva du tenker og føler om utseendet ditt på en skala fra 1 til 10.

Ta deg tid til å virkelig tenke over hvordan dette er for deg, og om du føler at andres reaksjoner på utseendet ditt er et problem eller ikke.

Svarte du på denne oppgaven i kapittel 1 vil poenget ditt vises her. Har det endret seg siden sist?

Plager det deg at utseendet ditt kan virke annerledes?
Ikke i det hele tatt
Veldig
Føler du at andre legger merke til det som er annerledes ved ditt utseende?
Ikke i det hele tatt
Veldig
Har du opplevd negative reaksjoner fra andre på grunn av ditt utseende?
Ikke i det hele tatt
Veldig
Din poengscore:
Alle punkter må besvares for å se din score
110
Hvis du fikk mellom 1 og 10, synes du nok at andre mennesker stort sett reagerer positivt på utseendet ditt. Utseendet er noe som opptar de fleste ungdommer, men det virker som om du håndterer det bra.
1120
Hvis du fikk 11-20, er du litt plaget av hvordan du ser ut, og føler at folk reagerer på utseendet ditt. Selv om det ikke nødvendigvis er et problem, kan noen av tipsene i Ung Face It være nyttige for deg, så du kan takle dette bedre.
2130
Hvis du fikk 21 eller mer, er du alvorlig bekymret over utseendet ditt. Dette er et område som fortsatt skaper problemer for deg, spesielt når du er ute blant folk. Verktøyene i Ung Face It kan hjelpe deg til å bli tryggere på utseendet ditt og du vil finne tips som kan være veldig nyttige for at det skal bli lettere for deg å møte nye mennesker og du kan trives bedre med å være sammen med andre. Det er viktig å huske på at du har så vidt begynt, og det tar tid å lære deg nye teknikker og øve deg på nye metoder. Det kan være lurt å prøve deler av programmet om igjen for å komme deg videre.

Være sosial

Spørsmålene nedenfor ber deg rangere dine problemer med sosialt samvær (treffe andre og snakke med dem) på en skala fra 1 til 10.

Svarte du på denne oppgaven i kapittel 1 vil poenget ditt vises her. Har det endret seg siden sist?

Har du problemer med å være sosial med andre mennesker?
Ikke i det hele tatt
Veldig
Føler du deg bekymret eller nervøs når er ute blant folk?
Ikke i det hele tatt
Veldig
Føler du deg oversett eller avvist av andre mennesker?
Ikke i det hele tatt
Veldig
Din poengscore:
Alle punkter må besvares for å se din score
110
Hvis du fikk 1-10 poeng, er det lite sannsynlig at sosialt samvær med andre skaper problemer for deg
1120
Hvis du fikk 11-20, sliter du litt med sosialt samvær. Selv om det ikke nødvendigvis er et problem, kan noen av tipsene i Ung Face It være veldig nyttige for deg, så du kan forbedre dine sosiale ferdigheter. Det kan være lurt at du fortsetter å øve på metodene du har lært i Ung Face It. Du kan når som helst gjennomgå hele eller deler av programmet igjen, hvis du tenker at det kan hjelpe deg.
2130
Hvis du fikk 21 poeng eller mer, er det å være sosial vanskelig for deg. Det kan være lurt at du fortsetter å øve på metodene du har lært i Ung Face It. Det er viktig å huske at du har så vidt begynt og at det tar tid å lære seg nye teknikker og øve på nye metoder. Det kan være lurt å prøve deler av programmet på nytt, så du blir bedre på teknikkene du har lært. Det er viktig at du snakker med familien din eller en annen voksen du er trygg på for å få mer hjelp og støtte. Husk at du alltid kan komme tilbake til Ung Face It.
Del 8

Til sist