Samtykke

Før du kan bruke Ung Face It må du lese dette informasjonsskrivet og samtykke i at du har forstått innholdet. Les gjerne sammen med en forelder eller annen voksen hvis du syns teksten er vanskelig.

Om Ung Face It

Det kan være utfordrende å leve med et utseende som skiller seg ut. Hvis du gruer deg til sosiale situasjoner på grunn av andres reaksjon på det som er annerledes, kan det påvirke selvbildet og hverdagen negativt. Ung Face It er et program som er utviklet for å hjelpe deg som opplever disse utfordringene. Formålet med Ung Face It er å gi deg et verktøy som kan styrke selvtilliten din og redusere engstelse i sosiale situasjoner.

Programmet inneholder tekst, animasjoner, eksempler og øvelser som er spesielt utformet for å møte dine behov. Forskning utført i Norge viser at Ung Face It kan hjelpe deg som opplever utfordringer knyttet til sitt eget utseende. Forskning viser også at hvis du bruker nok tid på programmet (anbefalt tid eller mer) vil du ha større sjanse for å oppleve positive resultater og mestring av de utfordringene du står overfor.

Mulige fordeler og ulemper

Ung Face It kan hjelpe deg å føle deg mer komfortabel i sosiale situasjoner. Programmet tar opp vanlige bekymringer som mange ungdommer med utseendemessige utfordringer kan ha, for eksempel som å få negative kommentarer, spørsmål eller å grue seg til å møte nye mennesker. Dette er temaer som kan være vanskelige, og det er helt normalt å synes det er ubehagelig å tenke og øve på situasjoner som du vanligvis unngår.

Hvilken informasjon lagres om deg?

Ung Face It benytter et analyseverktøy som heter Plausible. Dette analyseverktøyet samler kun inn data om hvordan løsningen brukes. Dette er data som for eksempel din IP-adresse, hvilket nettsted du kommer fra, når og hvor lenge du bruker løsningen. Plausible sletter innsamlede IP-adresser etter 24 timer og bruker ikke informasjonskapsler, «cookies». Verktøyet samler ikke inn brukernavn, passord eller lignende og ikke noe av det du eventuelt skriver i Ung Face It. Dataene som samles inn brukes kun til statistikkformål. Vi kan for eksempel se at et bestemt innlegg har 285 visninger, men ikke hvilke spesifikke brukere/kontoer som har lest det innlegget. Data om bruken av Ung Face It skal utelukkende benyttes av forskere ved Senter for sjeldne diagnoser for evaluering av hvordan og i hvilken grad programmet brukes.

Ung Face It lagrer ikke andre personopplysninger. All informasjon som du selv registrerer vil bli lagret lokalt på din mobiltelefon, nettbrett eller PC. Det betyr at det du svarer på øvelser og skriver i programmets notater kun vil være tilgjengelig for deg og på den enheten du bruker. Hensikten med notatene er å oppfordre til refleksjon og fungere som støtte for de øvelsene som finnes i programmet. Ingen andre vil ha tilgang til dine svar og notater og det er derfor heller ikke mulig å få svar på spørsmål eller hjelp fra helsepersonell gjennom Ung Face It.

Du kan når som helst slette dine notater ved å slette all historikk i din browser.

Mer om Ung Face It

Vær oppmerksom på at Ung Face It er ment som en generell nettressurs med verktøy for ungdommer som har et utseende som skiller seg ut. Ung Face It er ikke, og er ikke ment å erstatte, medisinsk eller psykologisk helsehjelp. Du oppfordres til å konsultere relevant helsepersonell ved behov.

Center for Appearance Research, University of the West of England, Bristol, England, er eier av originalversjonen av programmet (Young Person Face IT). Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus har videreutviklet, administrerer og er dataansvarlig for den norske versjonen (Ung Face It).
Visse lenker i Ung Face It vil føre til nettsteder som ikke er under kontroll av Oslo universitetssykehus (OUS) eller University of the West of England (UWE). OUS og UWE har ikke noe ansvar for andre nettsteder som er lenket til i Ung Face It og disse nettsteder dekkes ikke av OUS eller UWE sin personvernpolicy.

Forskning utført i Norge tyder på at Ung Face It er helt trygt å bruke. OUS og UWE gir ingen garantier og påtar seg ikke noe ansvar for innhold som gjøres tilgjengelig gjennom Ung Face It. Enhver bruk av Ung Face It skjer på brukerens eget ansvar. OUS og UWE er ikke ansvarlig for eventuelle handlinger eller unnlatelser som er basert på innhold som er gjort tilgjengelig i Ung Face It.

OUS og UWE forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Ung Face It, inkludert funksjonalitet, innhold og tilgjengelighet, uten forhåndsvarsel. OUS og UWE er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser av slike endringer.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus.
Epost: sjeldnediagnoser@oslo-universitetssykehus.no
Telefon: 23 07 53 40