Til foreldre

Ung Face It

Et selvhjelpsverktøy for ungdom med en tilstand eller skade som påvirker utseendet

Mange ungdommer er opptatt av sitt eget utseende og flere sliter med lavt selvbilde. Noen ungdommer lever med en tilstand eller diagnose som kan være synlig for andre og kan oppleve at de skiller seg ut fra det som er definert som et «vanlig» utseende. Dette kan gjøre dem ekstra sårbare for utseenderelaterte utfordringer. Selvhjelpsverktøyet Ung Face It er laget for å hjelpe ungdom til å mestre det å ha et utseende som andre legger merke til. Programmet lærer ungdom hvordan de kan takle vonde tanker og følelser, og inneholder nyttige verktøy som kan brukes til å håndtere vanskelige sosiale situasjoner. 

Forskning viser at Ung Face It er trygt å bruke. Programmet fungerer best for de ungdommene som opplever utfordringer knyttet til eget utseende og som bruker nok tid (anbefalt tid eller mer) på programmet. 

Hvem er dette for? 

Ung Face It er laget for ungdom mellom 12 og 17 år. Ungdommer yngre eller eldre enn 12-17 år kan også bruke programmet. Det anbefales at yngre personer og ungdommer med nedsatt kognitiv funksjonsevne gjennomfører programmet med støtte fra en forelder eller annen voksen. 

Ung Face It er testet ut av ungdom med mange forskjellige typer tilstand og skader som påvirker utseendet, for eksempel hudsykdommer, medfødte craniofaciale tilstander, leppe- kjeve- og ganespalte, arr, acne, hårtap, kortvoksthet og ansiktslammelse. Dette er kun eksempler og generelt er spørsmålet om en tilstand eller skade oppleves som synlig for andre av ungdommen selv. Dersom synligheten erfares som vanskelig, er ungdommen i målgruppen.

Omtaler fra ungdommer og foreldre 

Ungdommer:

Jeg har blitt mer stolt av meg selv og sånn etter at jeg begynte med Ung Face It.
Jeg likte hvor heldekkende det var, at det var mye liksom.
De som har et annerledes utseende bør prøve Ung Face It, fordi det er et veldig bra program.
Det var flere steder der jeg tenkte at det kjenner jeg meg igjen i.
Jeg tror veldig mange hadde hatt god nytte av det.

Foreldre:

Hun har forstått seg selv og situasjoner litt mer da! Det har hun vært konkret på selv å få sagt, etter at hun holdt på med oppgavene deres.
Jeg ser i hvert fall at det her har vært bra for ham! Og han sier at det har vært bra for ham! Så da er jeg veldig fornøyd med at vi har deltatt.
Jeg tror at hun har fått litt øynene opp for at det også er andre der ute som kanskje har samme problem som henne, at hun ikke er alene om det og at det er ting som hun kan få svar på i programmet som kanskje ikke vi som foreldre kan gi svar på.
Sånn som det føles fra mitt ståsted, så har han vært veldig entusiastisk og opplevd det som givende og det har gitt ham en sånn ansvarsfølelse på en måte, tror jeg!

Anbefalt trening

Ung Face It er nettbasert og gjennomføres på mobil, nettbrett eller pc. 

Ung Face It består av 7 kapitler. Programmet inneholder tekst, animasjoner, eksempler og øvelser. Det er anbefalt å gjennomføre et kapittel i uken i 7 uker og å bruke minst 30 minutter på hvert kapittel. Noen kapitler er lengre enn andre og kan ta nærmere en time å gjennomføre. Forskning viser at ungdommer som bruker mer tid på programmet har større effekt av det. 

Kapittel 7 er en oppsummering av de andre kapitlene av Ung Face It. For best effekt, anbefales det at ungdommen fullfører kapittel 7 to ganger – med 5-7 uker mellom hver gjennomføring.  Da får hen en påminnelse om alle deler av programmet og kan vurdere om det er noen deler hen ønsker å se på nytt.  

Programmet er fortsatt tilgjengelig selv om ungdommen har vært gjennom hele.  

Foreldreveiledning: Hvordan støtte barnet ditt til å fullføre Ung Face It? 

Ung Face It er laget for at ungdommer skal kunne gjennomføre programmet på egen hånd. Likevel kan det være nyttig med støtte fra foreldre, foresatte eller andre voksne, spesielt for de som er yngre.  

Noen øvelser i programmet kan være vanskelige å gjennomføre på egen hånd da de handler om å prøve ting man vanligvis unngår eller som vekker engstelse. Et eksempler er øvelsen å lage en «angststige» i kapittel 6. Samtidig er disse øvelsene, som handler om å utfordre seg i sosiale situasjoner, veldig viktige for å styrke selvtillit og minske sosial angst. Hjelp ungdommen gjennom å si at du vet at noen øvelser i programmet kan oppleves vanskelige eller skumle og at du kan hjelpe hen hvis hen ønsker det.

Her er noen andre måter du kan hjelpe:

Bakgrunn og forskningsresultat

Originalversjonen av Ung Face It (YP Face IT) ble utviklet i England på Centre for Appearance Research (CAR), University of the West of England, Bristol. Programmet er laget i samarbeid med ungdommer som har erfaring med å leve med et annerledes utseende, i tillegg til leger, psykologer og sykepleiere.  

Innholdet i Ung Face It er basert på prinsipper og teknikker fra sosial ferdighetstrening (SST) og kognitiv atferdsterapi (CBT).  

Den norske versjonen av programmet er utviklet av Senter for sjeldne diagnoser (SSD), Oslo universitetssykehus, i samarbeid med en referansegruppe med representanter fra forskjellige brukerorganisasjoner. Med finansiering av Norges Forskningsråd, har forskere ved SSD testet ut Ung Face It i et fireårig prosjekt. En randomisert kontrollert studie (RCT) har vært gjennomført og i tillegg har ungdommer og foreldre blitt intervjuet om erfaringene ved å bruke programmet.  

Først og fremst viser resultatene fra prosjektet at programmet er trygt å gjennomføre og at det oppleves som nyttig. Videre viser resultatene at Ung Face It bidrar til å redusere sosial angst. De ungdommene som hadde ekstra god effekt av programmet, var de som slet aller mest med utseenderelaterte utfordringer før de prøvde programmet. Forskningen viser også at ungdommer som bruker mer tid på programmet har bedre effekt av det.

Les mer om Ung Face It-prosjektet i Norge. 

Basert på tilbakemeldinger fra deltagere i Ung Face It prosjektet ble en ny norsk versjon av programmet utviklet og tilgjengeliggjort i 2023. Den nye versjonen har blant annet en oppdatert visuell profil, er mer tilpasset en norsk kontekst og er tilgjengelig for alle som måtte trenge det.